top of page
galleon-1666084_1920.jpg

ONS VERHAAL

Schrijven tussen vraag en antwoord

Ketting


Het Ondertussen verzamelt brievenblogs over verschillende thema’s. Een brievenblog is een ketting van een een tiental blogs in briefvorm, geschreven door meerdere auteurs. De eerste auteur trapt het centrale thema af en richt zich in zijn of haar blog tot een eerste geadresseerde. Vanaf dan schrijft elke geadresseerde een nieuwe auteur aan, die op zijn of haar beurt een blog adresseert aan de volgende schakel in de ketting. Zo maken we de cirkel rond en eindigen we de reeks waar we begonnen zijn. 

Sfumato


Al schrijvend haken we in op elkaars reflecties. We laten ons door elkaars inzichten in de war brengen en verrijken . In Het Ondertussen - van blog tot blog - zijn we samen onwetend onderweg. We onderzoeken en omarmen de paradoxen, ambiguïteit en onzekerheid op ons pad. Het Sfumato-principe van Leonardo Da Vinci vormt daarbij een inspiratiebron. 


“A tolerance for uncertainty will help shield us from a need to know ‘the answer,’ while opening us to consider multiple perspectives other than our own. “

Bron: https://highexistence.com/sfumato/


Systemische bril


We kiezen voor thema’s in de brievenblogs vanuit een systemische kijk op de wereld. We zoeken naar wat ons raakt, waar het wringt en wat stof doet opwaaien. In de bovenstroom zijn dat thema’s die ons zichtbaar beroeren, waar we merkbaar last van hebben of die voelbaar schuren. Wat we voelen, zijn symptomen en signalen aan de oppervlakte. Wat ons benieuwt, is de onderstroom. Daar waar veel beweegt, veel samenhangt en weinig eenduidig is.

In wat we schrijven, gaan we op zoek naar de essentie van waar het over gaat. 

  • We zoomen in op het detail én we zoomen uit naar het geheel. 

  • We zoeken naar samenhang, naar wederzijdse beïnvloeding en naar mogelijke verklaringen.

  • We kijken naar onderliggende relaties.

  • We ontdekken patronen die zichzelf herhalen in het kleine en het grote.

  • We nemen verschillende perspectieven in.


De brievenblog is geïnspireerd op de kettingbrief Ongemak van SIOO en de dialoogblog van Leike Van Oss en Jaap van ‘t Hek. 

Over het ondertussen: Over ons
bottom of page